Zebranie Mieszkańców 13 września br.

Zebranie Mieszkańców –

poniedziałek 13 września 2021 godz. 20.00;

osiedlowa świetlica – Plac Grzybowy 16

 (na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

 Przewidywany porządek obrad:

1/ Wybór przewodniczącego zebrania
2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności
3/ Stan realizacji zadań lokalnych (ZL) za 2021 r. – wg. uchwały nr 18/2020 z 07.09.2020.
4/ Przedstawienie opinii Wójta do wniosku mieszkańców do Zadania Lokalnego na 2022 rok (na podst. uchwały nr 20/2021 z 17.06. br.).

5/ Podjęcie uchwały ZM nr 21/2021 dot. Zadania Lokalnego 2022.

6/ Informacje Wójta w sprawie wniosku mieszkańców do budżetu gminy na 2022 rok.

7/ Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw oraz planowanych działań i atrakcji z okazji obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla.
8/ Kwestia projektu wprowadzenia linii autobusowej na ulice osiedla – informacje Wójta.

9/ Wolne głosy i wnioski
10/ Zakończenie zebrania.

INFORMACJA
Ze względu na stan epidemii COVID-19 w obrębie świetlicy może przebywać jednocześnie ilość osób gwarantująca zachowanie dystansu 1,5 m (praktycznie do 35 osób) – w przypadku większego zainteresowania zebranie będzie miało charakter plenerowy. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w zebraniu wcześniej mailem (jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu) lub telef. (666845466) i gdyby ta ilość przekraczała wyraźnie 25 osób (minimalna ilość quorum) – zorganizujemy to spotkanie plenerowo przed świetlicą.
Prosimy o przybycie na zebranie w maseczkach ochronnych, używanie płynu dezynf. oraz zachowanie społecznego dystansu. ZAPRASZAMY !

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego

Przewodniczący