Pisma mieszkańców do Rady Gminy w sprawie autobusu na osiedlu

Uprzejmie informujemy, że kwestia wprowadzenia linii autobusowej nr 901 na ulice naszego osiedla, spowodowała przedłożenie w naszym zarządzie kilkudziesięciu jednobrzmiących wniosków mieszkańców o zmianę decyzji Wójta i ZTM, adresowanych do Rady Gminy, organu nadzorującego władzę wykonawczą w gminie.  Materiały te złożyliśmy do biura Rady Gminy SL z prośbą o procedowanie tych wniosków. Uzyskaliśmy informacje, że sprawa zostanie przekazana wraz z podobnymi złożonymi wnioskami w tej sprawie do Komisji Rewizyjnej RG SL.

w imieniu zarządu osiedla

J.Dudkiewicz

przewodniczący

ps. do zarządu osiedla wpłynęło także pismo o odmiennej treści od w/w w tej sprawie