CZYSTE POWIETRZE – akcja w Suchym Lesie

Punkt Programu Czyste Powietrze czynny od 14 października!
W punkcie konsultacyjno-informacyjnym konsultant będzie między innymi:
➡udzielał informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
➡wspierał Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;
➡pomagał Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
➡wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
➡instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
➡wentylację mechaniczną,
➡mikroinstalację fotowoltaiczną,
➡ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).