Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – do 30 czerwca br.

Obowiązek zgłoszenia swoich posesji do CEEB

Przypominamy – UWAGA czas do  30 CZERWCA BR. !!!

Drodzy mieszkańcy: by ułatwić realizację obowiązku zgłoszenia swojej posesji do rejestracji CEEB , przypominamy za UW:

ℹ️ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków.

➡️ Celem systemu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

?Szczegóły znajdują się na stronie ➡️ https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja….
___________________________________
Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski
Beata Maszewska – II Wicewojewoda Wielkopolski