Zadanie Lokalne – wnioski do 25 czerwca

Zgodnie z Gminnym Programem Aktywizacji Obywatelskiej z 2015 r. zarząd osiedla do 25 czerwca zbiera propozycje do tzw. Zadania Lokalnego od swoich mieszkańców – są to propozycje społecznych inicjatyw zarówno w kwestiach materialnych (np. dodatkowe ławki, kosze, nasadzenia, modernizacje stref publicznych, placu zabaw, boiska, polany itp.) jak również w zakresie inicjatyw niematerialnych (np. działania integracyjne, imprezy wspólne, koła zainteresowań itp.).
Do tej pory zgłoszono korespondencyjnie i na zebraniu):
– dodatkowe kosze na psie kupy w centralnej części osiedla;
– doświetlenie placu zabaw;
– doświetlenie uliczek na zapleczu szeregowców placu grzybowego;
– przenośna ukryta kamera (wyłapywanie śmieciarzy i na boisku);
– doświetlenie pasażu przy wschodniej stronie placu grzybowego;
– rewitalizacja placu grzybowego wraz ze sprawą ciasnych stanowisk postojowych;
– drukarka na stan świetlicy;
– zakup przenośnego ogniska;
– płyta sprawnościowa do zabawy dla młodzieży;
– powierzchnia tartanowa wokół deszczownicy na boisku;
– ławki parkowe – dodatkowo w miejscach publicznych;
– sprawa wydzielenia (przeniesienia?) miejsca do rozgrywek koszykarskich na boisku;
– obniżenie krawężników dla wygody przejść;
– przejście piesze w ciągu ulic Rydzowa/Jodłowa;
– docinki drzew i krzewów w tzw. klinach widoczności;

Po wstępnej akceptacji zgłoszonych przez zarząd pomysłów do Wójta (lipiec br.) , Zebranie Mieszkańców będzie głosować nad propozycjami (ZM 12 lub 13 września). Staną się one wtedy oficjalnym planem działania zarządu na 2023 rok.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kolejnych swoich pomysłów na ręce przewodniczącego zarządu w formie mailowej (jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu) lub telefonicznie +48 666 845 466.