27 czerwca – dyżur radnych i spotkanie w sprawie placu Sokoła

Osiedle Grzybowe, Złotniki – Wieś, Jelonek

DYŻUR RADNYCH i spotkanie w spr. Placu Sokoła:    

Poniedziałek  27 czerwca godz. 18.00 i 18.30

– osiedlowa świetlica na placu grzybowym

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uprawnień i obowiązków Radnego Gminy Suchy Las, obaj radni z obu okręgów obejmujących trzy jednostki samorządowe, będą do Państwa dyspozycji w ramach Dyżuru Radnego, który będzie miał miejsce w poniedziałek 27 czerwca br. w osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym nr 16 o godzinie 18.30.

Na dyżur zapraszamy przede wszystkim mieszkańców obu okręgów wyborczych, których w Radzie reprezentuje radna Iwona Koźlicka (Osiedle Grzybowe i Jelonek) oraz radny Jarosław Dudkiewicz (Osiedle Grzybowe i Złotniki-Wieś), a także każdego zainteresowanego naszymi gminnymi sprawami społecznymi.

Jest to także dobra okazja do bezpośredniego przekazania swoich uwag przewodniczącemu zarządu osiedla (J. Dudkiewicz) o funkcjonowaniu osiedla i sąsiednich jednostek przed wakacyjną przerwą w pracach Rady Gminy oraz planowanym wrześniowym zebraniem mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że tego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 18.00 będzie miało miejsce także spotkanie osób zainteresowanych rozbudową kliniki weterynaryjnej oraz dalszymi planami zw. z nasadzeniami i zielenią na placu Sokoła. Przewidujemy obecność szefa kliniki VET MED, przedstawiciela Urzędu Gminy i zarządu naszego osiedla jak również obu Radnych z terenu osiedla.