Zakup fotopułapki z ZL’2023

Wraz z sołectwem Złotniki – Wieś, po niezrozumiałym zamieszaniu wokół podjętej przez mieszkańców i zatwierdzonej decyzji budżetowej; zostaliśmy zmuszeni do złożenia niniejszego wspólnego pisma obu współpracujących naszych samorządów.

pismo do UG sprawa zakupu z ZL (fotopułapka)