Ostatnia sesja Rady Gminy – budżet '2024

W dniu 18 grudnia miała miejsce ostatnia tegoroczna sesja Rady Gminy, poprzedzona wyjątkowo wieloma spotkaniami w ramach komisji stałych Rady by wypracować ostateczny kształt budżetu Gminy na 2024 rok. Sama sesja była wyjątkowo długa (ponad 7 godzinna) ze względu na wiele rozbieżności w podejściu Wójta i radnych do priorytetów jakie winny być w tym nadchodzącym roku podstawą finansów naszej samorządowej rzeczywistości.

Już sam porządek obrad podlegał modyfikacjom i dyskusjom, gdyż w ostatniej chwili wprowadzano liczne autopoprawki do projektu uchwały budżetowej oraz nowe  projekty uchwał. Zamieszanie wokół poszczególnych propozycji zmian, po konsultacji z radcą prawnym, zaowocowały wydłużona procedura zatwierdzania poszczególnych pozycji budżetowych, które w dużej części stały w sprzeczności z propozycjami Wójta. W niektórych pozycjach ponownie wybuchł spór – dyskusja między stanowiskiem większości radnych a Wójtem. Ponownie rozgorzała dyskusja nad projektem budowy skrzyżowania i przebudowy ul. Obornickiej w rejonie Złotkowa – temat zdecydowanie odrzucany przez lokalną społeczność, której argumenty ponownie przytoczyła sołtys Sylwia Sawińska. Ponownie na sesji sporo czasu zajęła sprawa zakupu nowego wozu dla OSP Golęczewo, który ostatecznie nie został zaakceptowany.

Ostatecznie po wielu godzinach debaty i procedur udało się uchwalić budżet gminy z wydatkami na poziomie ponad 270 mln. zł przy dochodach na poziomie nie całych 240 mln zł. Co udało się uchwalić dla osiedla grzybowego oraz jego otoczenia chociażby z tego o co Zebranie Mieszkańców prosiło w swojej uchwale nr 30/2023 (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/09/zebranie-mieszkancow-11-wrzesnia-br-protokol/)?

1/ Budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej – brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka – radni zmniejszyli to zadanie z propozycji Wójta z 200 tyś zł do 50 tyś zł do wykonania w 2024 roku jedynie projektu; intencją naszego zarządu i radnych jest merytoryczne skonsultowanie ostatecznego rozwiązania (alternatywa: wyznaczenia rowerowego pasa w ulicy Ptasi Zaułek) z mieszkańcami; jeśli ostatecznie budowa była by przesądzona w ulicy Muchomorowej to zależy nam na uratowaniu dorodnych nasadzeń; Wójt zaproponował w kolejnym roku 2025 w WPF-ie kwotę 150 tyś zł na tę realizację;

2/ Nowe nasadzenia we wskazanych przez zarząd miejscach. – ta pozycja została wykreślona, choć przypominamy, że mamy taka pozycję w Zadaniu Lokalnym’2024.

3/ Zagospodarowanie polany pod lasem III etap wg. projektu na dz. nr 514 – dokończenie zadania.– po początkowej negatywnej opinii Wójta, radni przywrócili te pozycje i należy się spodziewać dokończenia zagospodarowania polany w postaci dwóch dodatkowych elementów sprawnościowych i stanowiska biesiadnego

4/ Docelowa nawierzchnia ulicy Pawiej; ta pozycja została wykreślona z ewent. wizją realizacji w kolejnych latach.

5/ Chodnik pomiędzy przystankiem autobus. na Sosnowej a ul. Rydzową (ok. 120 mb) wraz z przejściem dla pieszych w ciągu Jodłowa/ Rydzowa a także na ul. Muchomorowej w ciągu ulic Opieńkowa oraz Gołąbkowej/Sowia. – zadanie to uzyskało swój zapis w budżecie; czekamy także na odpowiedź Wójta na nasze pismo z 28.11 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2023/11/SKMBT_C36423112914570.pdf ); Wójt deklarował realizację tego zadania z bieżących budżetów działalności komunalnej;

6/ Chodnik – dojście do przystanku PKM-ki pomiędzy ulicą Bocianią a Złotnicką – ok. 30 mb. wraz z odcinkiem między ścieżką serwisową a peronem PKM-ki; – podobnie jw. oczekujemy odpowiedzi Wójta na zadane pytanie w tej materii po deklaracji Wójta, że tego typu inwestycje będą realizowane z bieżących wydatków;

7/ Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej (lub budowa studni chłonnych dla odwodnienia terenu po nawałnicach); sprawa nie zyskała oddzielnej pozycji budżetowej

8/ Projekt budowlany (techniczny) modernizacji placu grzybowego – po zatwierdzeniu koncepcji z 2023r.; – pomimo początkowej negatywnej opinii Wójta, radni przyznali kwotę 80 tyś zł, która pozwoli na realne konsultacje obecnie zaprezentowanej koncepcji (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/12/konsultacje-w-sprawie-modern-placu-grzybowego/) i w roku 2024 realizację projektu ostatecznych zmian, które będą miały szerokie poparcie naszych mieszkańców by w kolejnych latach pomyśleć nad realną modernizacją zagospodarowania naszego centralnego placu osiedla;

9/ Dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego w ul. Rydzowej oraz Kurkowej (przejście do Nektarowej) – ta pozycja nie zyskała akceptacji w tym budżecie;

10/ Dodatkowa kamera systemu monitoringu na ul. Opieńkowej od strony Muchomorowej; ta propozycja nie zyskała swojej pozycji w budżecie na kolejny rok

11/ Powołanie centrum środowiskowego jako alternatywy (dywersyfikacji) dla obecnej lokalizacji świetlicy na placu grzybowym; ze względu na zgłaszane uciążliwości sąsiedztwa; ta pozycja podlegała długim dyskusjom w ramach posiedzeń komisji i na sesji; radni nie zgodzili się z dofinansowaniem tego pomysłu szczególnie wobec planów budowy przy Szkółkarskiej CSW (Centrum Sztuk Walki) przy górce saneczkowej; Wójt niezależnie od tego podpisał umowę na najem tej sali;

Ponadto w projekcie budżetu Wójt wprowadził pozycje dot. zmiany przebiegu trasy autobusu na osiedlu, o której pisaliśmy (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/12/zmiany-linii-autobusowej-na-osiedlu/) – z powodu przytoczonych już argumentów o braku realnych konsultacji z mieszkańcami, pozycja ta została wykreślona. Jako zarząd osiedla wraz z osiedlowymi radnymi uważamy, że nad pomysłem wato się pochylić, ale w ramach pełnych konsultacji społecznych z naszymi mieszkańcami.

Oczywiście budżet gminny  także ujął wszystkie zadania ujęte w tzw. Zadaniu Lokalnym '2024 w uchwale nr 29/2023 (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/09/zebranie-mieszkancow-11-wrzesnia-br-protokol/).

Inne punkty porządku obrad nie przyniosły już takich emocji. Zatwierdzono plan pracy komisji stałych Rady Gminy na 2024 rok oraz uchwalono Oświadczenie Rady w sprawie nowego podziału gminy na okręgi wyborcze (postanowienie z 8.12 br) – patrz https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/12/wybory-samorzadowe-nowy-podzial-okregow-gminy/.

W uwagach Wójta usłyszeliśmy także o remontowych pracach drogowych prowadzonych przez ZGK na osiedlu (obniżanie krawężników, naprawa punktowa nawierzchni etc.). Niżej podpisany zaapelował o odpowiedź na pytanie złożone do Wójta z 29.11 (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2023/11/SKMBT_C36423112914570.pdf) oraz o zakończenie prac przy budowie tzw. modułu rdzeniowego na ul. Muchomorowej / Sowiej.

Tradycyjnie wszyscy radni i zebrani szefowie jednostek pomocniczych zostali obdarowani przez nasz zarząd noworocznymi kalendarzami wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi.

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący zarządu

radny, klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las