Koniec kadencji – DZIĘKUJĘ

Moi drodzy Sąsiedzi, Znajomi, Przyjaciele!

Dokładnie 5 lat temu, 15 kwietnia 2019 roku powierzyliście mi zaszczytną funkcje Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego. Od początku lat 90-tych, kiedy pierwszy raz znalazłem się na złotnickich  polach, które dziś są pięknym Osiedlem, wtapiałem się w moją – naszą Małą sucholeską Ojczyznę. Od samego początku spotykałem tu wielu intrygujących mieszkańców, wzrastaliśmy w nowym miejscu, poznawałem co raz więcej osób, których nie interesowały tylko własne sprawy. Mieszkańcy – społecznicy organizowali nasze życie publiczne, naszą najbliższą przestrzeń.  Działo się to równolegle z epokowymi zmianami jakie zachodziły w naszym kraju. Tworzyliśmy nową jakość naszej rzeczywistości, także tej lokalnej – naszego miejsca na ziemi.

Spotkałem tu wielu zaangażowanych społecznie ludzi, którzy także podzielali moje poglądy na wizje lokalnych demokracji – samoorganizowania się i obywatelskiego „brania spraw w swoje ręce”. Moja aktywność społeczna wyniesiona z domu rodzinnego i z innych obszarów działalności życiowej, znalazła także upust w organizowaniu inicjatyw integracyjnych tu na osiedlu pierw w ramach różnych kółek zainteresowań aż wreszcie w ramach naszego zarządu osiedla. Miło mi i jestem Wam wdzięczny że tak licznie dostrzegliście te zaangażowanie i w tej mijającej kadencji powierzyliście mojej osobie pełnienie funkcji Przewodniczącego lokalnego samorządu, a dodatkowo w grudniu 2021 r., potwierdzoną także tegorocznym rekordowym poparciem, funkcje radnego Rady Gminy Suchy Las. Po tym pięcioleciu byłem i jestem nadal przekonany, że warto się angażować w życie lokalne i tworzenie nieanonimowych relacji między sąsiadami oraz budowanie lokalnej uśmiechniętej wspólnoty, czyli szukania tego co przede wszystkim łączy.

Mijającą kadencję 2019-2024 podsumowaliśmy na obu portalach w licznych postach bilansujących ten czas, a tu chciałbym podziękować za zaangażowanie członkom zarządu zarówno tym, którzy tę kadencję zaczynali jak i obecnemu składowi naszego zarządu.

Zaczynaliśmy w 2019 w składzie: Małgorzata Salwa-Haibach, Michał Gawron, Marek Wajcht, Wojciech Ptak, Dariusz Rybka, Daria Melzer, Mirosława Nowicka, Tomasz Błaszczyński. Dziękuję za zaangażowanie w początek tej kadencji.

Zmiana składu zarządu nastąpiła w 2020 a do jej składu weszli: Anita Szymańska, Renata Ramos, Maria Wosicka-Bura, Tomasz Bratkowski, Dariusz Rybka, Jakub Brodowiak, Andrzej Wielgosz, Maciej Młodziejowski.

Dziękuję także pozostałym wszystkim społecznikom i wolontariuszom, którzy nie szczędzili swojego społecznego czasu i wysiłku by nasze liczne imprezy mogły się fajnie odbywać w tej kadencji – przede wszystkim Bożence, Dorocie, Panu Bronkowi, Pawłowi, Paulinie, Mateuszowi i wielu, wielu innym których trudno tu wymienić, a którym już dziękowaliśmy na tym forum.  DZIĘKUJĘ wszystkim, także wolontariuszom i przyjaciołom, radnym i społecznikom z poza osiedla, sąsiednich jednostek samorządowych ze Złotnik, Suchego Lasu i Jelonka. DZIĘKUJĘ za wspólny trud, który zaowocował – co chyba najważniejsze – widocznym wzrostem lokalnej tożsamości mieszkańców z osiedlem oraz naszą gminą i poczuciem integracji z naszym miejscem życia i wypoczynku bo (cyt.) „…grzybowe to nie tylko miejsce to także stan umysłu….”.

Zrobiliśmy wspólnie wiele – ale niech mi wolno na końcu kadencji odnieść się do czegoś co podniosło we mnie wiarę w ducha człowieczeństwa i DOBRA tkwiącego w każdym z nas – to sprawa tak niesamowitej mobilizacji wszystkich ludzi DOBREJ WOLI i pomocy ANULCE KAROLEWICZ- to będzie ważny znak DOBRA które nas połączyło i które dało niesamowite owoce.  BARDZO WAM DZIĘKUJĘ ZA TEN CZAS I TĘ OFIARNOŚĆ.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu Osiedla

kadencji 2019-2024

15.04.2024