KOMUNIKAT

K O M U N I K A T
Wójt Gminy Suchy Las informuje, że został sporządzony spis wyborców w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16listopada 2014 r. Spis jest udostępniany – na pisemny wniosek, do dnia 8 listopada br. – do wglądu w Urzędzie Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, w godzinach urzędowania.