” Pracowity , jak Justyna Kowalczyk”

Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom organizuje konkurs zatytułowany ,,Pracowity jak Justyna Kowalczyk”.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  lub szkół gimnazjalnych,  którzy mieszkają na terenie  gminy Suchy Las.  Konkurs objęty został patronatem przez  Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oraz Gazetę Sucholeską.
Praca konkursowa polega na opisaniu na formularzu konkursowym  i przekazaniu informacji dotyczącej sposobów spędzania wolnego czasu i rozwijania swojego talentu, który owocuje sukcesami w postaci medali, nagród i wyróżnień przyznawanych przez niezależne jury konkursowe. Uczestników prosi się o opisanie dlaczego rozwijają swoje zainteresowania, jakie w związku z tym ponoszą wyrzeczenia i radości. Prosimy o przekazanie myśli, która może zachęcić innych do rozwijania się. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy rozwijają swoje pasje zarówno sportowe jak i artystyczne, literackie i naukowe lub pracują społecznie.  Szczegółowe informacje w załącznikach.