Czy można wydać na remont łazienki prawie 150 tys. złotych?

Szanowni Państwo,

w związku z artykułami, które ukazały się w Gazecie Sucholeskiej, podpisanymi przez p. Tomasza Mańkowskiego, zatrudnionego niedawno w Urzędzie gminy, na samodzielnym stanowisku- asystent ds. komunikacji społecznej w zakresie obowiązków ma napisane(http://www.bip.suchylas.pl/231/asystent-ds-komunikacji-spolecznej)

Asystent ds. komunikacji społecznej wykonuje zadania zlecone przez Wójta

a któremu celowo pozawala się w gminnej gazecie ” Gazeta Sucholeska” w sposób subiektywny, manipulacyjny i ośmieszający radnych, w tym i moją osobę  redagować teksty, pozwalam sobie w ramach informacji dla Państwa przedstawić artykuł, który napisał Michał Przybylski członek koalicji Gmina Razem i Inicjatywa Mieszkańców, przewodniczący Klubu Radnych Gmina Razem w ramach odpowiedzi na w/w.

Z poważaniem

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

Czy można wydać na remont łazienki prawie 150 tys. złotych?

Autor: Michał Przybylski Przewodniczący Kluby gmina Razem

www.gminarazem.pl

W ostatnim numerze Gazety Sucholeskiej [nr 08(152)] ukazał się artykuł red. Tomasza Mańkowskiego dotyczący, bulwersującej wielu mieszkańców, kwestii zmian w budżecie na 2015 r. Rzecz dotyczy przeznaczenia kwoty 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) na remont łazienki wielkości … ok. 40 m. kw. w sucholeskiej podstawówce.

Sprawa była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia komisji finansowej. Niestety, ani p. skarbnik Monika Wojtaszewska, ani p. wójt Grzegorz Wojtera nie byli w stanie udzielić rzeczowych informacji o zakresie remontu. Nie poinformowano również radnych o istnieniu kosztorysu tej inwestycji. Poprosiłem zatem o podanie podstawowych informacji podczas zbliżającej się sesji – patrz protokół komisji FBiRG z 24.08.br, str. 3

Podczas sesji Rady Gminy – 27.08.br. p. skarbnik Monika Wojtaszewska przekazała kilka podstawowych informacji dotyczących zakresu tego remontu, z wyjątkiem metrażu łazienki. Wójt Grzegorz Wojtera uściślając wypowiedź przedmówczyni odrzekł, że wielkość łazienki to 40 m. kw. Ponadto podkreślał, że tak wysoka zaplanowana kwota wynika jedynie z kosztorysu wstępnego tej inwestycji i z całą pewnością będzie niższa. Podnosił też kwestię wymiany pionów kanalizacyjnych, co jego zdaniem istotnie podnosi koszty tej inwestycji.

Mając pełną świadomość konieczności przeprowadzenia tego remontu (dzieci czekały na nową łazienkę) radni koalicyjni, działając w dobrej wierze, ostatecznie poparli zmiany w budżecie zaproponowane przez wójta, apelując jednocześnie o zdrowy rozsądek przy wydawaniu publicznych pieniędzy. Po miesiącu, z Gazety Sucholeskiej radni dowiedzieli się, że udało się zaoszczędzić zaledwie 6,5 % wstępnie zaplanowanej kwoty. Remont 40. metrowej łazienki pochłonął dokładnie 149.639,92 zł. Oszczędność faktycznie imponująca! Symptomatyczne jest też to, że w tekście red. Tomasza Mańkowskiego, czytelnik wprawdzie nie został poinformowany o wielkości łazienki, za to mógł się dowiedzieć o niepokojącym stanie umysłowym radnych, którzy ośmielili się zadać kilka oczywistych pytań, odnosząc się do kosztów tej inwestycji. Trzeba przyznać, że to dość osobliwa forma podziękowania od wójta za współpracę i zaufanie.

Wielu mieszkańców pyta też, jak to jest możliwe, że wydano na remont 40 metrowej łazienki 150 tys. złotych i w tym samym czasie, bez podania przyczyn, odebrano innym dzieciom dofinansowanie wyjazdów na pływalnię. Koszt jednorazowego wyjazdu jeszcze 1 września br. wynosił 10,10 zł, a 1 października już 18,66 zł (wzrost w trakcie roku szkolnego o 85%):

1 września 2015 r.

1 października 2015 r.

Na koniec, trzeba też postawić pytanie, czy w zakresie obowiązków doradcy wójta – p. Mańkowskiego jest ośmieszanie radnych za publiczne pieniądze? Panu Wójtowi przypominam, że chociaż dezawuowanie i ośmieszanie politycznych adwersarzy jest zjawiskiem powszechnym, szczególnie skwapliwie wykorzystywane w czasach słusznie minionych, to jednak jego skuteczność jest nader wątpliwa. Nasi mieszkańcy, o czym zapomniano, to ludzie inteligentni, odporni na manipulację i potrafiący myśleć samodzielnie. Warto ich szanować!

Fragment listu mieszkańca:

„(…) uderzyły mnie artykuły podpisane przez Tomasza Mańkowskiego. Domyślam się, że jest to nowy nabytek Gazety mający (za pieniądze mieszkańców) ośmieszyć opozycyjnych radnych i chwalić dokonania wójta. Takie wnioski można wysnuć po przeczytaniu dwóch artykułów podpisanych przez w/w. Jeden to „Bitwa o umywalki” a drugi „:Wrześniowa sesja bez sensacji”. W artykułach tych brak jakichkolwiek merytorycznych faktów, a cały wysiłek sprowadza się, tak jak już wcześniej pisałem, do ośmieszenia opozycyjnych radnych”.

Wszystkim zaniepokojonym mieszkańcom obiecujemy, że do sprawy tej inwestycji wkrótce wrócimy.