Kurs pierwszej pomocy- zapraszamy!

Zarząd Osiedla Grzybowego wychodzi z inicjatywą zorganizowania w okresie przedwakacyjnym bezpłatnych kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla naszej młodzieży szkolnej oraz ewentualnie chętnych osób dorosłych.

Inicjatywa ta zostanie przeprowadzona przez zaproszonych specjalistów (zespół ratownictwa medycznego) z zakresu medycyny profilaktycznej na terenie naszej świetlicy w zależności od ilości chętnych, w okresie jednej z sobót miesiąca czerwca. Aby sprawnie zorganizować te szkolenia wychodzimy z prośbą o przekazanie na poniższy adres akcesu chęci uczestnictwa konkretnej osoby w takich zajęciach (ok. 3-4 h. kursu w grupie do 15 osób przy użyciu specjalistycznego sprzętu, fantomów, obrazowych pokazów). W zależności od ilości chętnych będziemy organizować odpowiednią ilość takich grup.

Proszę o przekazanie chęci uczestnictwa konkretnej osoby do 25 maja br. W zależności od liczby zgłoszeń, przedstawimy odpowiednie szczegóły organizacyjne i termin zajęć.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

+48 666 845 466