Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej

Gmina Suchy Las – przypomnienie

ZGK informuje, od 16 marca do odwołania:
– zamknięty punkt kasowy,
– zamknięty punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Golęczewskiej 22a w Chludowie,
– indywidualnie zlecone (płatne) odbiory odpadów wielkogabarytowych i problemowych nie są realizowane.

ZGK Suchy Las Sp. z o.o. zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Suchy Las, aby w związku z trwającym wzmożonym okresem zachorowań na koronowirusa COVID-19 ograniczyli wizyty w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie.

Kontakty osobiste należy zastąpić rozmowami telefonicznymi oraz poprzez korespondencję elektroniczną e-mail.

Jednocześnie ZGK informuje, że pozostałe usługi prowadzone są bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramami.