Raport z konsultacji z mieszkańcami – plac zabaw

Projekt Modernizacji Placu zabaw przy ul. Sosnowej  – podsumowanie konsultacji z mieszkańcami

W miesiącach kwiecień i maj br. w porozumieniu z Urzędem Gminy, zarząd osiedla zaprezentował publicznie mieszkańcom projektowe warianty proponowanych zmian w obrębie placu zabaw.

Konsultacje z mieszkańcami odbyły się na podstawie  uchwały Zebrania Mieszkańców z 09.09.2019 r. nr 16/2019 oraz poczynionych konkretnych uzgodnień z Urzędem nt. konieczności dokonania odnowienia parku zabaw. Niezależnie od zapisanych w w/w uchwale planowanych środków z Zadania Lokalnego, Urząd Gminy zaplanował środki z budżetu centralnego Gminy celem realizacji tego zadania częściowo już w roku bieżącym.

W stosunku do przedstawionych propozycji projektowych, przedstawiono Przewodniczącemu zarządu ponad 20 opinii i uwag przede wszystkim w formie pisemnej ale także w bezpośrednich rozmowach.

Większość zgłoszonych głosów sugerowała akceptacje wariantu II projektu; nawet w przypadku akceptacji wariantu I, sugerowano zastosowanie elementów z wariantu II.

Przedstawione uwagi:

– propozycja zastosowania ogumowanego podłoża, maty miękkiej; przynajmniej w części placu, tak by ułatwić zaobserwowanie ewentualnego zaśmiecenie podłoża niebezpiecznymi elementami, jak szkło, ostre kamienie etc.   (7 głosów)

– sugestia zastosowania w okresie letnim tzw. mgiełki wodnej; (2 głosy)

– przeanalizowanie gabarytów i przestrzeni pomiędzy zabawkami dla bezpieczniejszego poruszania się rodziców i dzieci; (5 głosów)

– prośba o przeanalizowanie czy wszystkie grupy wiekowe dzieci mają dedykowane konkretne zabawki; (4 głosy)

– zabawka wspinaczkowa – określenie wiekowe czy tylko dla dzieci starszych? (4 głosy)

– przeanalizowanie możliwości zmieszczenia na placu niezależnie małej i dużej zjeżdżalni dla różnych wiekowo dzieci; (3 głosy)

– najwięcej pozytywnych głosów było za tzw. „zabawową łąką” (9 głosów).

Wszystkie bezpośrednie zgłoszone uwagi na piśmie są do dyspozycji.

Dziękuję wszystkim zainteresowanym mieszkańcom za wzięcie udziału w konsultacjach i przekazaniu uwag, które w całości zostaną skierowane i omówione do urzędu do dalszego wypracowania ostatecznej wersji projektu nowego placu zabaw.

Za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

18.05.2020