Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla uczniów

Gmina Suchy Las

Na podstawie Uchwały nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las istnieje możliwość przyznania uczniom prawa do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych, uprawniających do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las i poza nią, w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego, zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Więcej informacji https://www.suchylas.pl/…/…/bezplatne-przejazdy-dla-uczniow/

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz