Zgłoszenie chęci uczestnictwa sponsora w materiałach promujących 25 lecie osiedla

W imieniu komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 25 lecia naszego osiedla, publikujemy wzór „umowy reklamowej”, którą obecnie przekazujemy do  firm i przedsiębiorstw związanych z naszym osiedlem, deklarujących chęć ukazania swojej firmy w tworzonych materiałach promocyjnych obchodów jubileuszowych (kalendarz, folder, banery, inne)

Listę zamykamy do końca bieżącego miesiąca. Zgłoszenia można kierować na ręce przewodniczącego zarządu osiedla lub bezpośrednio do referatu promocji UG.

tel. +48 666 845 466                                                                                                                                                                   Gmina Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

 

 

ZLECENIODAWCA………………………………………………………………………………………………..……

(PEŁNA NAZWA (FIRMY) ZLECENIODAWCY)

 

ADRES…………………………………………………………………………………………………

ADRES DO KORESPONDENCJI

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ W POLU WYŻEJ)

 

NIP…………………………………………………..,

 

NUMER TELEFONU…………………………………,
ADRES E-MAIL…………………………………………..

 

 

Zlecam publikację reklamy wyżej wskazanej firmy w postaci reklamy modułowej/logotypu w następujących publikacjach okolicznościowych, zwanej dalej reklamą:

– kalendarz gminny na rok 2021 (ścienny, 13 kartkowy) – jednostka reklamowa;

– folder na 25-lecie Osiedla Grzybowego (ok 12 str.) – jednostka reklamowa;

– inne materiały promujące jubileusz 25 lecia osiedla grzybowego (banery, ulotki)

Projekt reklamy (znaku towarowego, nazwy własnej firmy) należy przesłać na adres: m.dawidowska@suchylas.pl według wytycznych przesłanych na podany adres e-mail Zleceniodawcy.

 

Koszt reklamy 500 zł brutto (zawiera podatek VAT 23%)

 

 

* Oświadczam, że jestem upoważniony/a do przyjmowania faktur VAT i upoważniam wydawcę – Urząd Gminy Suchy Las do wystawienia faktury VAT na wyżej wymienione prace bez podpisu odbierającego.
* Sposób i termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury – po wydaniu gazety). Przelew w terminie 14 dni na konto PBS O/ Suchy Las  19 9043 1054 2054 0021 4641 0006

 

……………………                                                                            ……………………………

DATA                                                                                               PODPIS ZLECENIODAWCY