Konkurs na zagospodarowanie polany – rozstrzygnięcie

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zarządu osiedla z 22 stycznia br. na zagospodarowanie polany pod lasem przy ulicy Muchomorowej i Nektarowej.

Złotniki, dnia 06.10.2020

Protokół z rozstrzygnięcia

KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA

POLANY ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 514 W ZŁOTNIKACH (u zbiegu ulic Muchomorowa, Nektarowa i Szkółkarska)

1/ Zarząd Osiedla Grzybowego ogłosił w dniu 22.01 br. konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu polany na terenie działki nr 514 w Złotnikach, o powierzchni całkowitej 1912 m2.

2/  Przedmiotem Konkursu było opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników:

Koncepcji zagospodarowania polany jako terenu rekreacyjnego dla mieszkańców. Przedstawiono Regulamin konkursu wraz z warunkami złożenia prac.

Celem Konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcyjnego dotyczącego zagospodarowania terenu polany, zlokalizowanej na działce nr 514 w Złotnikach (zbieg ulic Muchomorowa, Nektarowa i Szkółkarska), gmina Suchy Las.

Nagrodzone prace w konkursie stanowić będą podstawę do opracowania projektu technicznego – z zachowaniem praw autorskich uczestników konkursu.

3/ Ze względów panujących restrykcji sanitarnych pierwotny termin składania prac (31.03 br.) został przesunięty na 30.06 br, a rozstrzygnięcie konkursu ostatecznie zostało  przesunięte na 30.09 br. ze względu na wybory uzupełniające i zmiany personalne zarządu osiedla. W trakcie udzielania wyjaśnień do zadawanych pytań, odpowiedziano w formie mailowej i telefonicznej 6 -ciu uczestnikom konkursu. Do dnia 30.06 br. ostatecznie na konkurs wpłynęła jedna praca konkursowa.

4/ Zgodnie z regulaminem w dniu 6.10 br. zebrał się sąd konkursowy konkursu, którego skład stanowią wszyscy członkowie zarządu oraz przedstawiciel urzędu gminy. Sąd konkursowy zebrał się w osiedlowej świetlicy w składzie:

– Anita Szymańska;

– Maria Wosicka – Bura

– Andrzej Wielgosz

– Jarosław Dudkiewicz

– Damian Torba (przedstawiciel UG)

– Dariusz Rybka (on-line)

– Maciej Młodziejowski (on-line)

– Renata Ramos (on-line)

– Tomasz Bratkowski (on-line)

– Jakub Brodowiak (on-line)

5/ Sąd Konkursowy dokonał otwarcia przedłożonej pracy i po analizie stwierdza, że wszystkie warunki formalne zostały spełnione; po dyskusji postanowił przyznać I-wszą nagrodę w wysokości 1 500 zł brutto pracy p. Anny Deptuła z Biedruska – stosunkiem głosów 6 do 4.

6/ Uzasadnienie przyznania nagrody:

  • Oryginalność idei koncepcji wraz ze sporym wkładem pracy, dopasowując atrakcyjność rozwiązań do lokalnych uwarunkowań topograficznych.
  • Ciekawe rozwiązania przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych przy realizacji inwestycji, stopień realności wykonania
  • Uwzględnienie aspektu społecznego i ciekawe propozycje spędzania czasu przez mieszkańców w obszarze zagospodarowanej polany

7/ Nagrodzona praca konkursowa zostanie zaprezentowana do publicznej wiadomości w ramach publikatorów zarządu osiedla oraz w formie wystawy na terenie osiedlowej świetlicy.

Podpisy członków sądu konkursowego

– Anita Szymańska;

– Maria Wosicka – Bura

– Andrzej Wielgosz

– Jarosław Dudkiewicz

– Damian Torba (przedstawiciel UG)

– Dariusz Rybka

– Maciej Młodziejowski

– Renata Ramos

– Tomasz Bratkowski

– Jakub Brodowiak

KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA POLANY PRZY LESIE Anna Deptuła PODSUMOWANIE

KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA POLANY PRZY LESIE str1

KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA POLANY PRZY LESIE str2

KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA POLANY PRZY LESIE str3

KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA POLANY PRZY LESIE str4

KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA POLANY PRZY LESIE str5

KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA POLANY PRZY LESIE str6