Odpowiedź na interpelację dot finansowania koła łowieckiego

https://bip.suchylas.pl/306/interpelacje-radnych-w-roku-2020/