Badania słuchu

Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem, mogą wykonać bezpłatne badanie.

Samochód SŁUCHOBUS z gabinetem do badań zaparkuje przy Urzędzie Gminy w poniedziałek 10 maja w godzinach 9:00-14:00.

Bezpłatne badanie jest adresowane do osób pełnoletnich, które mają problem z prawidłowym słyszeniem.

Na badanie nie są prowadzone zapisy, należy przyjść bezpośrednio na miejsce. Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny żaden dokument.

Badanie słuchu – audiometria tonalna – jest bezbolesne i nieinwazyjne trwa ok. 10-15 minut. Pacjent zakłada słuchawki i kolejno do każdego z uszu (nie do obu jednocześnie) są wysyłane dźwięki o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie, gdy usłyszy dźwięk. Badanie pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu. Wynik badania audiometrii tonalnej jest podstawą do ewentualnej dalszej diagnostyki.

Małgorzata Dawidowska