Publiczna dyskusja wokół MPZP Jelonek Złotnicka/Sosnowa

W dniu dzisiejszym (pon. 9.08 br.) miała miejsce kolejna publiczna prezentacja i dyskusja nad wyłożonym po raz drugi MPZP sąsiedzkiego rejonu Jelonka (Sosnowa /Złotnicka); nasz zarząd w imieniu mieszkańców składał do niego uwagi w marcu br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_29_Odp.-zarzadu-na-MPZP-Jelonek.pdf). W obecnym rozwiązaniu przyjęto większość uwag (brak zabudowy szeregowej) ale pozostawiono skomunikowanie ulicy Brzozowej z serwisówką ul. Złotnickiej; w dyskusji zwróciliśmy uwagę, że może to mieć wpływ na zwiększenie ruchu na ul. Sosnowej. Do tego opracowania wnioski można składać do UG do 30.08 br.

J.Dudkiewicz