Posiedzenie komisji porządku publicznego

W dniu 27 października br odbyło się posiedzenie komisji porządku publicznego Rady Gminy Suchy Las w związku z pismem mieszkańców naszego osiedla, dotyczącego przejazdu autobusu linii 901 przez osiedle Grzybowe. Pismo podpisało 58 mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości mieszkają wzdłuż trasy przejazdu autobusu. W spotkaniu uczestniczyli radni – członkowie komisji, dwóch przedstawicieli referatu komunalnego UG oraz mieszkaniec osiedla i przewodniczący zarządu osiedla Grzybowego, Jarosław Dudkiewicz oraz moja skromna osoba – jako mieszkanka osiedla Grzybowego i radna. Ponadto przybyło trzech mieszkańców osiedla – współautorów pisma, będącego przedmiotem obrad komisji. Spotkanie miało charakter merytoryczny; omówiono problemy i zagrożenia, jakie pojawiły się w konsekwencji zmiany trasy przejazdu linii 901 i wprowadzenie jej w ulice osiedla Grzybowego. Chodziło głównie o wpływ przejazdu autobusów na stan techniczny nawierzchni ulic: Sosnowej , Jaskółczej i Muchomorowej, trudności w mijaniu się busów z innymi pojazdami, w szczególności na ul. Jaskółczej, która ma 5 metrów szerokości oraz wpływ na bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci. Przedstawiciel referatu komunalnego zapewnił, że uruchomiona od 01 października trasa, uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia; były też wykonywane badania techniczne w/w ulic. Z formalno-prawnego punktu widzenia, jak zapewnił pracownik referatu, nie ma zatem żadnych przeszkód, aby autobus linii 901 przejeżdżał zaproponowaną przez Wójta trasą. Drugi pracownik referatu komunalnego przedłożył zebranym zdjęcia, które pokazują spore grupki osób (w liczbie ok 20 osób) na nowych przystankach osiedlowych. Zarówno liczba pasażerów jak i warunki techniczne, według zapewnień pracowników referatu, są obecnie monitorowane i po upływie ok 3 miesięcy, będą przedmiotem analizy i ewentualnej weryfikacji obecnych rozwiązań komunikacyjnych. Ciekawym pomysłem był pomysł p. Przewodniczącej Rady Gminy, Anny Ankiewicz, która poprosiła o przeanalizowanie zasadności przejazdu autobusów linii 901 przez nasze osiedle w godzinach wczesno-porannych i późno w nocy. Pojawił się też temat braku wiaty na przystanku przy ul. Sosnowej w kierunku Złotnik. O problemie tym rozmawiałyśmy już z panią przewodniczącą i panem Wójtem i uzyskałam zapewnienie, że w możliwie najszybszym terminie, ze względu na obecną porę roku, może nawet jeszcze w listopadzie taka wiata powinna się pojawić. Na koniec mieszkaniec osiedla podziękował mi za starania, zmierzające do uruchomienia autobusu elektrycznego na linii 901. W uzupełnieniu poinformowałam zebranych, że rzeczywiście takie rozmowy prowadzę oraz, że będę nakłaniać Wójta do zakupu busa, wyposażonego w systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w ruchu.

Radna Iwona Koźlicka