Sesja Rady Gminy

Relacja po XXXVIII sesji Rady Gminy

Główna część obrad Rady Gminy nie zawierała bezpośrednich zagadnień dot. osiedla grzybowego lub jego otoczenia.  Największe poruszenie radnych i zgromadzonej licznie dość hałaśliwej publiczności (mieszkańcy Chludowa) wywołała sprawa uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. gminy oraz uchwała w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i finansowania wsparcia dla  seniorów.

Na tej sesji Rada Gminy uchwaliła także rozpatrzenie skargi na Wójta w spr. wprowadz. linii autobus. na osiedle ( temat komisji z 05.10 br.) – uchwała nr 38/439/21; w jej uzasadnieniu zamieszczono: cyt. „Urząd prowadzi monitoring wprowadzonych zmian, dlatego sprawa uspokojenia ruchu na ulicach Jelonka i Osiedla Grzybowego jest rozwojowa i będzie podlegać dalszym modyfikacjom.”

W ramach „informacji Wójta” usłyszeliśmy o kontynuowaniu prac projektowych nad koncepcjami przebiegu ścieżek rowerowych wzdłuż Obornickiej i Borówkowej oraz bardzo interesującej nas kwestii otwarcia ofert przetargowych na wyłonienie operatora sieci monitoringu gminnego w dniu 17.11 br. (liczymy wreszcie na modernizacje monitoringu osiedlowego).

Wójt też poinformował o rozpoczęciu dyskusji i konsultacji z mieszkańcami nt. Projektu Strategii Rozwoju Gminy oraz o podpisaniu w dniu 4.11 wreszcie porozumienia z m. Poznań i Starostwem nt. konkretniejszych działań spółki LARG w zakresie budowy wiaduktu na ul. Sucholeskiej i planowania budowy tzw. Nowoobornickiej (ważnej planowanej arterii odciążającej tranzyt przez lokalne uliczki m.in. naszego osiedla).

Sołtysi Golęczewa i Chludowa zaprosili mieszkańców gminy na uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości (zaproszenia na plakatach).

sporz. J.D.