Stanowisko zarządu i komisji w sprawie nasadzeń

Odpowiedź komisji ds. zadrzewień przy zarządzie osiedla na pismo UG z 07.10 w sprawie propozycji kolejnych nasadzeń na terenie osiedla.

SKMBT_C36422101813050