AQUANET – sprawa umów

Szanowni Mieszkańcy – klienci AQUANET.

W nawiązaniu do trwającej akcji porządkowania umów przyłączeniowych sieci wod.-kan. na naszym osiedlu (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/02/aquanet-umowy-przylaczeniowe-wyjasnienia/), zapoczątkowanej prawie 2 lata temu przez rozmowy zarządu osiedla oraz w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami co do kolejnych wersji proponowanych przez AQUANET zmian w tychże umowach, przeprowadziliśmy konsultacje z gestorem sieci.

Przypominamy generalnie celem tej inicjatywy naszego samorządu, przy pomocy radnych, jest dokonanie zmian w starych umowach przyłączeniowych w taki sposób aby nie figurowały w nich odległości tzw. przyłączy wod.-kan często po kilkaset metrów (np. obiekt postawiony na ul.Bocianiej miał zapis o długości przyłącza do ul.Nektarowej). Jak już tłumaczyliśmy są to zaszłości po upadłym deweloperze i braku regulacji geodezyjnych na terenach m.in. komunalnych. Wg. wyjaśnień, każda z dotychczasowych sytuacji i wniosków (ok. 120) jest rozpatrywana indywidualnie bo sytuacje formalne i techniczne są różne dla różnych posesji a przepisy RODO nie pozwalają na zbiorcze rozstrzygnięcia dla całego osiedla.

Uzyskaliśmy zapewnienie, że dla znacznej grupy zainteresowanych w rozwiązaniu problemu a mających wątpliwości co do formułowanych zapisów, zorganizowane zostanie przez nasz zarząd i Aquanet oddzielne spotkanie na terenie naszego osiedla – prawdopodobnie w okresie II połowy maja, a więc po wyborach naszego samorządu. Niezależnie od wyników wyborów nowego składu zarządu osiedla, doprowadzimy do takiego merytorycznego spotkania z pracownikami AQUANET, by nasi mieszkańcy mieli poczucie uzyskania większych korzyści z nowych wersji tych umów niż funkcjonowało to dotychczas.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz