Odpowiedź Wójta na kwestie osiedlowej świetlicy

W dniu 21.03 br. na wniosek Wójta G. Wojtery Rada Gminy podjęła uchwałę o skróceniu godzin aktywności świetlicy w dni powszednie do godz. 20.00 bez możliwości działania w weekendy.  Zarząd osiedla otrzymał odpowiedź (z datą 11.04 br.) na pytania zadane w piśmie z 19.03 ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/03/stanowisko-zarzadu-osiedla-dot-ograniczenia-dzialan-swietlicy/ ) oraz dodatkowe z dnia 4.04 br. ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/04/dzialalnosc-osiedlowej-swietlicy-po-1-maja-pismo-do-wojta/) – co do praktycznej strony realizacji tej uchwały.

Udzielone odpowiedzi, w ocenie członków zarządu, są mało precyzyjne a na niektóre z nich brak konkretnych informacji (np. możliwość planowania przeniesionych konkretnych zajęć w innych lokalizacjach wobec braku porównywalnego wyposażenia jak „ciepła” posadzka czy lustrzana ściana czy choćby konkretny termin oddania nowego obiektu przy Nektarowej a także brak odpowiedzi na konieczne prace doposażeniowe w obecnej świetlicy, kwestia bezpieczeństwa gazowego czy doposażenia w sprzęt ruchomy albo zadaszenie nad wejściem czy wyciszająca posadzka dla poprawienia komfortu akustycznego).

Zarząd osiedla zdecydował na ostatnim zebraniu zarządu w tej kadencji 2019-2024 (12.04 br.) , że przekaże swoje uwagi do tej korespondencji następnemu składowi zarządu i po wyborach sprawa będzie dalej wyjaśniana. W tej kadencji nastąpi jeszcze przeorganizowanie grafika zajęć stałych w świetlicy z uwzględnieniem zajęć, które od 1 maja nie będą mogły już być realizowane w lokalu przy Placu Grzybowym nr 16. O tym czy, gdzie i kiedy będą ewentualnie odbywać się odwołane zajęcia poinformujemy oddzielnie.

document UG 11.04.2024