Stan nawierzchni ulic, autobus na osiedlu i sprawa zieleni – spotkanie w Urzędzie

W dniu 08.07 br. doszło do wyczekiwanego spotkania obu radnych osiedlowych w Urzędzie Gminy z wójtem Bulińskim i przedstawicielami referatu komunalnego. Celem spotkania było zaprezentowanie przez urząd i omówienie wyników zakończonych badań technicznych stanu nawierzchni i wzrostu natężenia ruchu na osiedlu oraz wymiana poglądów na temat możliwych planów postulowanego poprawienia stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego szczególnie w rejonie tzw. skrzyżowań równorzędnych. Tematem tej części spotkania było także ponowne przedstawienie zgłaszanych uwag mieszkańców co do funkcjonowania linii autobusowej przez teren osiedla.

P. Józef Klimczewski omówił wyniki okresowych badań technicznych realizowanych w ostatnich miesiącach na osiedlu. Pierwsza ich część została już zaprezentowana na naszej osiedlowej stronie w wyniku interpelacji radnych (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/06/odpowiedz-wojta-na-interpelacje-w-sprawie-stanu-drog/). Obecne wyniki zostaną także przekazane do wiadomości zarządu i radnych z osiedla, które wtedy niezwłocznie opublikujemy. Obaj radni zwrócili uwagę na rozbieżności oficjalnych komunikatów wynikających z w/w badań w stosunku do obserwowanych i wskazywanych przez mieszkańców stanu nawierzchni na jezdniach szczególnie w rejonie przebiegu trasy autobusu.

W wyniku dyskusji ustalono, że referat komunalny podejmie przygotowania do zmian w oznakowaniu organizacji ruchu w zakresie skrzyżowań równorzędnych wraz z propozycją oznakowania informującego o tej organizacji ruchu na skrajach osiedla.

W zakresie dyskusji o linii autobusowej radni zaprezentowali najczęstsze uwagi mieszkańców o problemach z tą linią. Stwierdzono, że frekwencja na tej linii autobusowej rośnie. Przedyskutowano możliwe elementy zmian takie jak: zmiana w taborze, zmiany w grafiku konkretnych kursów, ewentualna zmiana trasy linii autobus. oraz lepszego dopasowania do kursowania PKM-ki  a także destrukcyjny wpływ autobusu na nawierzchnie jezdni szczególnie na ul. Muchomorowej i Jaskółczej. P-ciele urzędu rozważą i zaproponują możliwe korekty do funkcjonowania linii nr 901 przez teren osiedla.

W końcowej części spotkania omówiono kwestie proponowanych zmian w obrębie nasadzeń i zazielenienia placu Sokoła i skweru Jaskółcza / Muchomorowa; radni poinformowali o wynikach konsultacji, które miały miejsce z mieszkańcami zarówno w ramach Dyżuru Radnych jak i celowego spotkania z mieszkańcami w sprawie tego drugiego miejsca (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/06/dyzur-radnych-sprawa-placu-sokola/).

Po dyskusji referat komunalny w porozumieniu z referatem ochrony środowiska UG zaproponuje konkretne zmiany uwzględniając nową sytuację placu Sokoła (planowana rozbudowa kliniki) i postulaty mieszkańców co do placu przy Jaskółczej.

znak A5 – informujący o skrzyżowaniu równorzędnym: