PROJEKT USP. RUCHU

2019

 

17.07.2019  Komunikat w sprawie spotkania z Wójtem w sprawie propozycji zmian Komunikat Zarządu w sprawie spotkania w Urzedzie 17_07_2019

08.06.2019 Propozycje zmian w organizacji ruchu na Os. Grzybowym (czytaj artykuł)

06.06.2019 Propozycje zmian w organizacji ruchu na Os. Grzybowym (czytaj artykuł)

30.05.2019 Komunikat w sprawie zmian w projekcie uspokojenia ruchu na Osiedlu Grzybowym (czytaj artykuł)

20.03.2019 Oświadczenie Zarządu Osiedla Grzybowego pobierz

13.03.2019 Protest- Pismo przewodnie do wójta pobierz

Protest mieszkańców Protest-mieszkańców.jpg

28.02.2019 Stanowisko Podkomisji Komunalnej pobierz

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Pismo-Starosty.jpg

   

                 2018

październik 2018- wprowadzenie zmian w org. ruchu przez wójta gminy

2017

12.06.2017  Plany i zagrożenia wynikające z procesów urbanizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla – historia zmian na przestrzeni ostatniej dekady oraz prognoza zmian na najbliższe lata-

Prezentacja: „Plany i zagrożenia wynikające z procesów urbanizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla – historia zmian na przestrzeni ostatniej dekady oraz prognoza zmian na najbliższe lata”( Zebranie Osiedlowe Mieszkańców) pobierz

Projekt uspokojenia ruchu–  uzgodnienia Urzędu Gminy ( wraz z projektantami firmy Lechmann) ze Starostwem Powiatowym – Część dla Grzybowego Projekt uspokojenia ruchu Os. Grzybowe

Projekt uspokojenia ruchu wyk. Firma Lechmmann Projekt usp. ruchu

2016

06.04.2016 Uwagi do Projektu zmiany org. ruchu na os. Grzybowym

25.10.2016 Uwagi do Projektu wagi-do-projektu-ogr-ruchu-na-os-grzybowym-25-10-2016

2015

29.12.2015 Pismo- wytyczne dot. Koncepcji zmiany org. ruchu dla Suchego Lasu, Jelonka, Os. Grzybowego Pismo 29.12.2015 zmiana org. ruchu

Powołanie podkomisji komunalnej ds. Projektu z ramienia zarządu osiedla:

  1. Jarosław Dudkiewcz- przewodniczący
  2. Rafał Przybył
  3. prof. dr hab.Tomasz Błaszczyński
  4. Marek Wajcht
  5. Grzegorz Niewiadomski
  6. Mikołaj Kamieński
  7. Włodzimierz Majewski

2014

Pomiar natężenia ruchu w Suchym Lesie 2014 r.– Pomiar natężenia ruchuSuchyLas

10. 01.07.2014 Pismo do Wójta w spr. realizacji Wariantu IIA Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym

30.06.2014 Pismo Zarządów Osiedli do Wójta Gminy w spr. organizacji i uspokojenia ruchu w suchym Lesie i Złotnikach

2013

27.02.2013 W związku z Uchwałą Nr 4 Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Zarząd złożył do Wójta Wniosek o zamknięcie osiedla

11.03.2013 Pismo Zarządu do Wójta w spr. realizacji Priorytetu lokalnego na 2012 r.” Projektu możliwości uspokojenia ruchu na Os. Grzybowym” pobierz

Koncepcja- „Projekt uspokojenia ruchu dla Os. Grzybowego”-  wyk. DHV Polska

Prezentacja firmy DHV ” Koncepcja uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego ” 18.04.2013 r. pobierz

Od lat mieszkańcy naszego osiedla, na zebraniach osiedlowych mówą o rosnącym z każdym rokiem ruchem samochodowym, przede wszystkim tranzytowym na os. Grzybowym i uciążliwościami z tym związanymi.

2012

4. 11.03.2013 Pismo Zarządu do Wójta w spr. realizacji Priorytetu lokalnego na 2012 r.” Projektu możliwości uspokojenia ruchu na Os. Grzybowym” pobierz

„Projekt możliwości uspokojenia ruchu na os. Grzybowym” to projekt, który powstanie w wyniku ustaleń, które zapadły na zebraniu Osiedlowym Mieszkańców we wrześniu ub. roku, w ramach zadania ” Priorytet lokalny na 2012 r.”

Z trzech ofert przekazanych przez zarząd osiedla Grzybowego,  Wójt zaprosił do  współpracy polsko- holenderską firmę DHV.

1 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie dot.  realizacji ” Priorytetu lokalnego na 2012 r.- przygotowania ” Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”.

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Grzegorz Wojtera,  zarząd osiedla Grzybowego w składzie: Małgorzata Salwa-Haibach, Włodzimierz Majewski, Rafał Przybył- Komisja komunalna, Justyna Radomska i Arkadiusz Stańko, ze strony Urzędu Gminy  oraz przedstawiciel holenderskiej firmy DHV , która będzie projekt przygotowywać-Robert Urbański.

Firma DHV zaprojektowała pilotażowy w Polsce „Projekt uspokojenia ruchu” tzw. miasteczko holenderskie w Puławach, gdzie zaprezentowano nowatorskie rozwiązania w dziedzinie uspokojenia ruchu.

Na spotkaniu wspólnie określono główne cele projektu, mianowicie: ograniczenie ruchu tranzytowego przez osiedle, uspokojenie ruchu oraz zmiana organizacji ruchu w celu zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa i komfortu życia na osiedlu.

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu zarząd przesłał do DHV założenia do projektu.

cele : – skuteczne zlikwidowanie ruchu tranzytowego przez os. Grzybowe: do i z NTPP, objazd przez osiedle do Złotnickiej z i do Kiekrza, ul. Sosnową do Złotnik, optujemy za zamknięciem osiedla od ul. Złotnickiej, ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów inwestycyjnych 44 ha i ich dalszy planowny rozwój ( Złotnicka/ Obornicka- Leroy Merlin, nowe Centrum biotechnologii i inne.

– uspokojenie ruchu na osiedlu (dotyczy ruchu pojazdów z zewnątrz oraz osiedlowych – sąsiedzkich)

– wykreowanie „strefy 30” lub nawet „20” – zmiana organizacji ruchu ( Nektarowa- Złotnicka, Muchomorowa, Sosnowa), wewnętrzne ulice wymagają dod. analizy -zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu (nie tylko w okolicach placu zabaw – dzieci są wszędzie)

– analiza zasadności i możliwości przedłużenia linii autobusowej ul. Sosnową   Nadmierna prędkość na całej długości  ul. Muchomorowej i ul. Sosnowej, zainstalowano co prawda w kilku miejscach progi zwalniające, ale progi są zbyt niskie i nie spełniają swojej funkcji.
Ograniczona widoczność przy wyjeździe z ulic:
– Sosnowej w ul. Nektarową,
– Jaskółczej w ul. Sosnową.

Istotnym elementem jest zakres opracowania, który uwzględniałby otoczenie osiedla, jako części całego układu. Zależy nam na optymalizacja kosztów przedsięwzięcia oraz opracowaniu harmonogramu i etapowania przedsięwzięcia.

Ustalono, że firma DHV przedstawi Wójtowi wstępną koncepcję opracowania a nast. zostanie podpisana umowa na projekt.

Zapraszamy Państwa do przekazywania zarządowi osiedla swoich uwag dot w/w.