PROTOKOŁY

2017

  • Protokół z Zebrania Zarządu Osiedla i Komisji Komunalnej 27.02.2017
  • Protokół z Zebrania Zarządu Osiedla i Komisji Komunalnej 08.05.2017
  • Protokół z Zebrania Zarządu Osiedla i Komisji Komunalnej 18.05.2017
  • Plany i zagrożenia wynikające z procesów urbanizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla – historia zmian na przestrzeni ostatniej dekady oraz prognoza zmian na najbliższe lataPrezentacja ( Zebranie Osiedlowe Mieszkańców 12.06.2017)–  pobierz
  • Protokół z Zebrania Osiedlowego Mieszkańców 12.06.2017
  • Uchwała nr 12

2016

2015

2014

2013

2012

2011